BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Ketua BPD : H. Warsita,S.Pd

Wakil Ketua : Casyono

Sekretaris : Caridah

Anggota : Slamet Subarkah

Anggota : Retno Widyowati

Anggota : Nurwanto

Anggota : Darminto

Anggota : Kashuri,S.Pd.

Anggota : Anggora Widodo

Anggota : Fauzan

Anggota : Dasmui